Al - Quran

INDEKS DAFTAR SURAT AL QUR’AN

INDEKS DAFTAR SURAT AL QUR’AN Surat Al Fatihah (Pembukaan) Surat Al Baqarah (Sapi Betina) Surat Ali ‘Imran (Keluarga ‘Imran) Surat An Nisa’ (Wanita) Surat Al Ma’idah (Hidangan) Surat Al An’am (Binatang Ternak) Surat Al A’raf (Tempat Tertinggi) Surat Al Anfal (Rampasan Perang) Surat At Taubah (Pengampunan) Surat Yunus (Nabi Yunus A.S.) Surat Hud (Nabi Huud… Continue reading INDEKS DAFTAR SURAT AL QUR’AN

Al - Quran

Surat Al-Lahab dan Terjemahan (Api Yang Bergejolak)

 Surat Al-Lahab dan Terjemahan (Api Yang Bergejolak) Surat ke : 111 Jumlah ayat : 5  Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.  Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.  Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.  Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada… Continue reading Surat Al-Lahab dan Terjemahan (Api Yang Bergejolak)

Al - Quran

Surat Al-Kafirun dan Terjemahan (Orang-Orang Kafir)

Surat Al-Kafirun dan Terjemahan (Orang-Orang Kafir) Surat ke : 109 Jumlah Ayat : 6  Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,  Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.  Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.  Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,  dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.… Continue reading Surat Al-Kafirun dan Terjemahan (Orang-Orang Kafir)

Al - Quran

Surat Al-Maa’uun dan Terjemahan (Barang-Barang Yang Berguna)

Surat Al-Maa’uun dan Terjemahan  (Barang-Barang Yang Berguna) Surat ke : 107 Jumlah ayat : 7  Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?  Itulah orang yang menghardik anak yatim,  dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.  Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,  (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,  orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang… Continue reading Surat Al-Maa’uun dan Terjemahan (Barang-Barang Yang Berguna)