Ringkasan Shahih Bukhari

Kitab Permulaan Turunnya Wahyu

Kitab Permulaan Turunnya Wahyu Bab Bagaimana Permulaan Turunnya Wahyu kepada Rasulullah saw. dan Firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.”  l. Dari Alqamah bin Waqash al-Laitsi, ia berkata, “Saya mendengar Umar ibnul Khaththab r.a. (berpidato 8/59) di atas mimbar, ‘Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘(Wahai manusia), sesungguhnya amal-amal… Continue reading Kitab Permulaan Turunnya Wahyu

Ringkasan Shahih Bukhari

Pendahuluan – Ringkasan Shahih Bukhari

Pendahuluan – Ringkasan Shahih Bukhari Oleh: Muhammad Nashiruddin Al-Albani Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, minta tolong kepada-Nya, dan minta ampun kepada-Nya. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu dan kejelekan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tiada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.… Continue reading Pendahuluan – Ringkasan Shahih Bukhari